Typy studia angličtiny

Typy studia angličtiny

Pokud se chcete učit anglicky a jste úplný začátečník nebo už nějaké znalosti máte a potřebujete si svoji jazykovou úroveň zvýšit a zlepšit se v komunikaci, pak nezaváhejte a zvolte si kurzy angličtiny speciální konverzační Callanovou metodou, pro jejíž výuku je v celé České republice akreditovaná pouze jazyková škola Amigas v Brně. Obecně bývá pro  studium jazyků těchto 5 možností jak klasickými tak i netradičními metodami:

typy studia angličtiny v jazykové škole Amigas Brno

1. Odpolední a večerní jazykové kurzy angličtiny Callanovou metodou pro širokou veřejnost = nejoblíbenější varianta pro dospělé všech věkových kategorií (16-80), pro pracující v různých odvětvích nebo státní správě nebo pro studenty vysokých škol. Na výběr je 12 různých úrovní od úplných začátečníků až po středně pokročilé (úroveň C1) a 60 různých odpoledních a večerních termínů. Kurzy se konají jednou týdně ve 100 min. výukách a trvají 14 týdnů v I. semestru a 14 týdnů ve druhém semestru. Zvažujete-li tuto možnost, pro přesnější určení Vaší momentální pokročilosti absolvujte nejprve on-line rozřazovací test.

2. Pomaturitní studium = ideální varianta studia angličtiny pro maturanty, ale i ty, kteří mají dostatek času na intenzivní studium každý den po 10 měsíců. „Čerstvím maturantům“ je stále zachován status studenta a jsou schopni se v rámci takévého intenzivního kurzu posunout až o 1-3 znalostní stupně výše. Co vše se dá získat přihlášením se do našich kurzů, lze shlédnout v našem videu.

3. Individuální výuka = pokud preferujete individuální přístup a péči nebo nemůžete pravidelně navštěvovat klasické kurzy, pak je tento způsob výuky určen právě Vám. Jde o vysoce efektivní výuku anglického jazyka už jen vzhledem k faktu, že se vyučující věnuje pouze Vám a Vašim požadavkům. Mezi nesporné výhody patří možnost výběru termínu dle Vašich časových možností, maximální pokrok v co nejkratším čase, tempo výuky podle Vašich dovedností a šikovnosti, možnost zrušení 24 h. předem.

4. Intenzivní kurzy (týdenní, letní atd.) = vhodný doplněk dlouhodobějšího studia angličtiny. Je dobré volit pro doplnění nebo pro upevnění a osvěžení znalostí v měsících, kdy se nekoná klasická výuka. Nedoporučuje se jako náhrada běžné výuky s uceleným obsahem, tyto kurzy většinou pokrývají pouze části jazyka a plynule na sebe nenavazují. Výborné jsou např. letní kurzy anglické konvrzace s rodilými mluvčími, intenzivní kurzy telefonování a psaní e-mailů apod.

5. Firemní výuka  = výuka připravovaná pro firmy, instituce, jejich vedení a zaměstnance, je vždy časově a obsahově přizpůsobená požadavkům objednavatele. Typy studia angličtiny u firemních kurzů – standardní kurzy angličtiny zaměřené na rozvoj všech částí jazyka a komunikaci v obecné rovině, odborné kurzy zaměřené na profesní záležitosti nebo oblasti jako je právo, ekonomika, obchod a individuální výuka pro jednotlivé osoby.